Welkom OCE Nijmegen staat sterk in de eerste lijn. Ga verder >
Bent U een patiënt? OCE Nijmegen organiseert chronische eerstelijnszorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor patiënten in de regio Nijmegen. Heeft u vragen over de behandeling van uw ziekte of vragen over een gezonde leefstijl? Ga verder >
Bent u een zorgverlener? OCE Nijmegen biedt aangesloten huisartsen en professionals faciliteiten om de eerstelijnszorg te versterken door bijvoorbeeld zorgprogramma’s, scholing en ICT-oplossingen. Meer weten over onze mogelijkheden? Ga verder >

Nieuws

Wijziging vergoeding fysiotherapie per 1 jan. 2021

Het Longfonds heeft zich, samen met de koepel van de fysiotherapeuten en oefentherapeuten, sterk gemaakt voor de aanpassing van de vergoeding van fysiotherapie. Mensen met COPD die in groep B vallen, die in de afgelopen 12 maanden 1 longaanval zonder ziekenhuisopname hebben gehad én een hoge ziektelast ervaren, worden per 1 januari 2021 ingedeeld in een nieuwe groep. Deze nieuwe en zwaardere groep wordt groep B1 genoemd.

Uitgelicht

Ketenzorg Ontketend - op weg naar één integraal zorgprogramma

Fotobron: InEen
Ketenzorg Ontketend - op weg naar één integraal zorgprogramma

In het project Ketenzorg ontketend gaan we, samen met zorgverleners en een patiëntenvertegenwoordiging, een integraal zorgprogramma ontwikkelen voor mensen met een chronische aandoening. Persoonsgerichte zorg is hierin het uitgangspunt. Dit zorgprogramma gaat de ketens DM2, CVRM en COPD vervangen. Arts-onderzoekers van het Radboudumc, de Erasmus Universiteit Rotterdam, zorgverzekeraars, ICT-bedrijven en andere partners ondersteunen ons hierbij. Dit gebeurt gelijktijdig ook bij drie andere zorggroepen.

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen doet de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving; dit is geen onderdeel van de interventie.