Welkom bij NEO Huisartsenzorg - onderdeel Dagzorg. Ga verder >
Bent u een patiënt? Team Dagzorg van NEO Huisartsenzorg organiseert chronische eerstelijnszorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor patiënten in de regio Nijmegen. Heeft u vragen over de behandeling van uw ziekte of vragen over een gezonde leefstijl? Ga verder >
Bent u een zorgverlener? Team Dagzorg van NEO Huisartsenzorg biedt aangesloten huisartsen en professionals faciliteiten om de eerstelijnszorg te versterken door bijvoorbeeld zorgprogramma’s, scholing en ICT-oplossingen. Meer weten over onze mogelijkheden? Ga verder >

Nieuws

Betere zorg door uitbreiding samenwerking tussen Nijmeegse huisartsen en cardiologen

De juiste zorg op de juiste plek voor een grote groep patiënten met hart-en vaatziekten in Nijmegen en directe omgeving. Met meer tijd voor de hartpatiënt en minder zorgkosten. Dat wordt bereikt met de vernieuwde regionale transmurale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen uit Nijmegen en de cardiologen van CWZ en Radboudumc. Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Mireille ter Berg van NEO Huisartsenzorg, Hoofd Cardiologie Erwin Zegers (CWZ), hoofd Cardiologie Niels van Royen (Radboudumc) en manager Dagzorg van NEO Huisartsenzorg Tim van Noort ondertekenden de afspraken 18 januari.

Uitgelicht

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen doet de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving; dit is geen onderdeel van de interventie.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg verbetert de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt. Én, het vergroot je werkplezier als zorgverlener. Dat geven huisartsen en praktijkondersteuners die ermee werken aan. Daarom ondersteunen we, ook in 2020 weer, praktijken om de chronische zorg persoonsgerichter te laten zijn.

 

Wat is persoonsgerichte zorg?

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsvraag. De focus ligt op het verbeteren van de gezondheid i.p.v. op het behandelen van de ziekte. Waarbij iedere patiënt een uniek zorgpad heeft, gericht op het bevorderen van zelfregie en de integrale gezondheid. Begrippen als positieve gezondheid, eHealth, netwerkzorg en zelfmanagement staan centraal in deze benadering. De patiënt brengt, samen met de zorgverlener, de gezondheid integraal in kaart. Vervolgens bespreken zij samen welke problemen belangrijk zijn, welke doelen de patiënt wil behalen en welke ondersteuning daarbij nodig is.