Actueel

Verwijzen Gecombineerde LeefstijlInterventies via VIPLive

Voor huisartsenpraktijken - Vanaf 1 januari 2019 wordt de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering.  De zorg is gericht op gedragsverandering, met als basis om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Vanaf 1 mei heeft team OCE Nijmegen het mogelijk gemaakt om via VIPLive patiënten door te verwijzen naar een leefstijlcoach.

Nieuwe website Stoppen met roken Nijmegen

Sinds oktober is er de nieuwe website www.nijmegenrookvrij.nl met hierop een duidelijk overzicht van alle hulp bij stoppen met roken in Nijmegen. Ook specifiek voor zwangere vrouwen of voor mensen met hart- of longklachten. Een handige website (voor de begeleiding van) je patiënten die willen stoppen met roken. Een greep uit het aanbod van stoppen-met-roken-begeleiding:

CAHAG nieuwe adviezen 6 okt. - spirometrie afgeraden

De CAHAG geeft per direct (6 okt.) nieuwe adviezen voor astma/copdzorg en spirometrie in de huisartspraktijken. Zo raadt CAHAG - vanwege de sterke toename van COVID-19 besmettingen- weer af om spirometrie uit te voeren. Tegelijkertijd wijst de CAHAG er op te bekijken of het mogelijk is om patiënten voor diagnostische spiometrie door te verwijzen. Ook zijn er bijgestelde adviezen voor behandeling van patiënten met (sterk vermoeden op) astma of copd.

Vergoeding fysiotherapie bij post-COVID-19 patiënten 1e lijn

Vanaf 18 juli wordt de fysiotherapie in de eerste lijn bij post-coronapatiënten vergoed uit de basisverzekering. Hierbij is een aantal belangrijke punten waar men aan moet voldoen:

  • Verwijzing van de huisarts/ specialist, start behandeling binnen 1 maand;
  • Na 3 maanden moet er een onderlinge afstemming plaatsvinden en een rapportage naar de huisarts worden gestuurd, de huisarts is hoofdbehandelaar;

Welke huisarts / POH / doktersassistente wil zich wat extra inzetten voor de stoppen-met-rokenzorg in Nijmegen?

Marieke Helmus, verslavingsarts en adviseur tabaksverslaving heeft vanuit de gemeente Nijmegen de opdracht (2020-2021) om samen met de wijk en zorgorganisaties het stoppen-met-roken zorgpad te verbeteren. CWZ (longartsen) willen hierin het voortouw nemen. Het doel is dat met name ook mensen met een lage sociaal economische status kunnen stoppen met roken en we zo de gezondheidsverschillen in de regio verkleinen. Roken is voor 30% verantwoordelijk voor de gezondheidsverschillen. Marieke Helmus heeft 5 vragen voor de leden van de OCE Nijmegen:

Wijziging vergoeding fysiotherapie per 1 jan. 2021

Het Longfonds heeft zich, samen met de koepel van de fysiotherapeuten en oefentherapeuten, sterk gemaakt voor de aanpassing van de vergoeding van fysiotherapie. Mensen met COPD die in groep B vallen, die in de afgelopen 12 maanden 1 longaanval zonder ziekenhuisopname hebben gehad én een hoge ziektelast ervaren, worden per 1 januari 2021 ingedeeld in een nieuwe groep. Deze nieuwe en zwaardere groep wordt groep B1 genoemd.