Actueel

Pilot Stoppen op Recept geslaagd

Het aantal rokers in Nijmegen e.o. ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. In maart 2019 zijn we in samenwerking met Sinefuma een pilot ‘Stoppen op Recept’ gestart in drie huisartsenpraktijken. Het resultaat van deze pilot: er zijn drie (patiënten)groepen gestart met in totaal 27 deelnemers.  21 daarvan zijn na afronding van de training gestopt met roken. Dit is een mooie score van 77%.  Sinefuma werkt nog aan een bijeenkomst terugvalpreventie. Dit mooie resultaat geeft ons reden om na te denken over een vervolg op de pilot.

Wie bouwt mee aan een nieuw integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen?

Wij doen mee aan het project 'Ketenzorg Ontketend' van het Radboudumc. Daarin gaan we met een projectgroep van huisartsen, praktijkondersteuners en patiëntenvertegenwoordiging een integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen ontwikkelen. Dit zorgmodel zal de ketens DM2, COPD en CVRM gaan vervangen. We zoeken huisartsen en praktijkondersteuners voor de projectgroep en paramedici voor de klankbordgroep. Tijd wordt vergoed. Geïnteresseerd? Lees dan verder.

Proef met Praktijkondersteuner Ouderen

Per 1 april is Antonín de Waard begonnen als POH Ouderen bij OCE Nijmegen. Het gaat om een proef tot aan het eind van dit jaar. In deze periode gaat hij de functie helpen ontwikkelen, onder andere door als POH Ouderen in huisartsenpraktijk de Schakel (Meijhorst) werkzaam te zijn. We willen onderzoeken welke meerwaarde een POH Ouderen kan hebben bij de implementatie van het zorgprogramma ouderenzorg. En zoeken naar een antwoord op vragen als: waar loopt een praktijk tegenaan, aan welke ondersteuning is behoefte op het gebied van ouderenzorg? 

Persoonsgerichte zorg werpt vruchten af

We zetten al een aantal jaren (vanaf 2014 om precies te zijn) in op zelfregie en persoonsgerichte zorg. De visie hierachter is dat persoonsgerichte zorg de kwaliteit van zorg én de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert en een positieve bijdrage heeft aan het werkplezier van de zorgverlener. In 2018 bereikten praktijken positieve resultaten door gericht in te zetten op persoonsgerichte zorg. Lees bijvoorbeeld hieronder het voorbeeld in het kader. Tegelijkertijd hebben praktijken meer behoefte aan ondersteuning op maat, daar zetten we in 2019 meer op in.