Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Contractering Coaching op Leefstijl 2019

Als zorggroep willen wij de uitrol van de GLI graag ondersteunen. De GLI is een onderbouwde interventie die een zinvolle aanvulling vormt op de zorg binnen de zorgprogramma’s DM, COPD en CVRM. De interventie levert gezondheidswinst op door een positieve verandering in leefstijl.

In 2019 zit de Gecombineerde Leefstijlinterventie in het basispakket. Zorgverzekeraars willen dit programma vergoeden via zorgroepen. OCE Nijmegen heeft voorlopig besloten geen contract af te sluiten met de zorgverzekeraar voor het uitvoeren van de GLI

Wij hebben besloten om in 2019 de GLI niet te contracteren, om de volgende redenen:

  • De tarieven die CZ in 2019 aanbiedt zijn lager dan de tarieven voor de pilot in 2018 én lager dan de tarieven in de beleidsregel GLI van de NZa. Deze tarieven zijn volgens InEen niet kostendekkend voor de leefstijlcoach en bevatten geen vergoeding voor kosten die de zorggroep maakt.
  • De inkoopvoorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars verschillen van elkaar, zijn in een aantal gevallen erg onduidelijk en spreken elkaar tegen. Een voorbeeld: afhankelijk van de zorgverzekeraar kan de patiënt wel of niet DBC-gebonden zijn, en kan er al dan niet diëtetiek gedeclareerd worden naast de GLI.

Wat betekent dit voor (doorverwijzing van) patiënten?

  • Patiënten die in 2018 gestart zijn binnen de pilot met CZ, kunnen het traject afmaken. De leefstijlcoaches die gestart zijn in 2018 kunnen voor deze patiënten in 2019 de tarieven zoals afgesproken in 2018 blijven declareren.
  • Leefstijlcoaches kunnen individuele contracten afsluiten met de zorgverzekeraars. U kunt patiënten uiteraard nog steeds naar hen doorverwijzen.

Leefstijlcoaches - overzicht

We hebben een overzicht gemaakt van de leefstijlcoaches die bij ons bekend zijn in de regio. Hopelijk is dat behulpzaam als u wilt doorverwijzen.

Pilot Coaching op Leefstijl 2018

In 2018 werkte OCE Nijmegen mee aan een pilot van zorgverzekeraar CZ met het CooL (Coaching op Leefstijl). Dit programma is één van de GLI-programma’s die in 2019 in aanmerking komen voor vergoeding in het basispakket.  CooL bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten die worden aangeboden door een leefstijlcoach. Lees meer over CooL.