POH-GGZ

OCE Praktijkondersteuning faciliteert huisartsenpraktijken bij de inzet van een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Een POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning binnen de huisartsenzorg aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking en relatieproblemen. 

De POH-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. De POH-GGZ is bekend met de zorgverleners in de regio en werkt aan een goede samenwerkingsrelatie met verschillende organisaties. Op deze manier kan de POH-GGZ de patiënt (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), indien nodig, doorverwijzen naar een passende zorgverlener dichtbij de patiënt.
Een patiënt kan alleen op consult bij de POH-GGZ na doorverwijzing door de eigen huisarts.